067 Programació a educació infantil a partir de les capacitats

067 Programació a educació infantil a partir de les capacitats

Descripció

 • En aquest curs s’hi trobem diferents tècniques i recursos per a poder elaborar una programació a partir de les capacitats determinades pel Departament d’Ensenyament

 

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Aquest curs servirà per orientar als mestres d’educació infantil a programar les seves activitats docents a partir de les capacitats establertes pel Departament d’Ensenyament
 • Objectius específics:

  • Conèixer les conceptes previs, programació, unitat didàctica, capacitats, ….
  • Treballar totes les capacitats preestablertes, i relacionar-les amb la programació.
  • Elaborar activitats globalitzades que treballin le sdiferents disciplines.
  • Mantenir una relació família-escola que enriqueixi el desenvolupament de les criatures.
  • Aprendre a avaluar de forma objectiva els diferents treballs i actituds.
  • Concretar les unitats didàctiques de cada nivell.

 

Continguts

 • Tema 1

  • Conceptes bàsics:
  • Programació
  • Aprenentatge globalitzat
  • Eixos i capacitats, embrions de les competències
  • Unitat didàctica
  • Escola inclusiva
 • Tema 2:

  • Eixos i capacitats I
  • Eix: Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
  • 1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • 2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  • 3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
  • Eix: Aprendre a pensar i a comunicar
  • 4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • 5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Tema 3:

  • Eixos i capacitats II
  • Eix: Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
  • 6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  • 7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
  • Eix: Aprendre a conviure i habitar el món
  • 8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • 9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • Tema 4:

  • Programació unitat didàctica:
  • Per a què ensenyem. Objectius
  • Què ensenyem. Continguts
  • Com i quan ensenyem. Metodologia i seqüències
  • Què, com i quan avaluem. Criteris d’avaluació
 • Tema 5:

  • La programació general.
  • Projecte. Elaboració d’una unitat didàctica

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • 2a edició: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • 3a edició: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • 4 edició: de l'1 al 31 de maig
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions. Accés a la pàgina per a fer la reserva o inscripció

Durada

 • Tots els cursos són de 30 hores

Preu

 • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)
 • Consulta els possibles descomptes.

Horari

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • A totes les persones docents d’educació infantil o qualsevol altre interessat en el tema.

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educacó de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos…

Autoria

 • Eulàlia Franquesa Niubò

Tutoria

 • Eulàlia Franquesa Niubò