Prepara't amb els nostres cursos d'oposicions ordinàries 2023/24

CURSOS D'OPOSICIONS

Cursos de preparació d'oposicions

Pel nou curs 23/24 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya convoca un concurs d’oposició ordinari.

A AprènOnline hem preparat uns cursos per a la preparació d’aquestes oposicions.

Curs complet (sense places)

 • Prepara’t les oposicions d’educació Infantil, Primària, Primària: Pedagogia Terapèutica, Secundària i Formació professional.
 • Es tracta d’un curs complet, on prepararàs la programació (i les SA), la defensa, i t’orientarem per a l’elaboració de la prova pràctica i de com redactar els temes. És un curs tutoritzat, amb correcció dels diferents apartats proposats, i revisió final de la programació.

Curs intensiu (sense places)

 • Prepara’t les oposicions d’educació Infantil, Primària, Primària: Pedagogia Terapèutica, Secundària i Formació professional.
 • Es tracta d’un curs on tindràs la teoria de la programació i les orientacions en relació amb la prova pràctica i a com redactar els temes. És un curs tutoritzat i amb una correcció final de la programació.

Curs teòric

 • Prepara la programació d’educació Infantil, Primària, Primària: Pedagogia Terapèutica, Secundària i Formació professional.

 • Accediràs a la teoria (guió de la programació i material de suport) que et guiarà per al redactat de la teva programació i les teves SA, i a les orientacions per al redactat dels temes. Cal realitzar aquest curs de forma autodidàctica.

Curs per preparar la teva defensa oral (Poques places)

 •  Prepara la defensa de la teva Programació i SA.
 • En aquest curs t’orientarem per a la preparació de la defensa de la teva programació i SA, i podràs enviar-nos-la (vídeo o àudio). La valorarem, oferint-te propostes de millora.
 • També et donarem consells per a preparar el teu guió de la programació i de la S.A.

El supòsit pràctic

 • Un curs orientat a ajudar-te en el redactat de la prova pràctica referida a un supòsit pràctic

 • El curs inclou teoria i orientacions per al redactat d’un supòsit pràctic i la correcció amb propostes de millora d’un supòsit pràctic d’alguna de les oposicions anteriors.

Li fem una ullada a la teva programació

 • Un curs intensiu, de durada d’un mes i mig, on podràs accedir a la teoria de la programació per tal que facis una revisió de la programació que ja tinguis feta.
 • Farem una revisió de la teva programació amb propostes de millora.
 • Per la revisió cal que hagis acabat de forma individual la teva programació.

Novetats:

 1. Dates previstes:

  • Inscripció:: Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024

  • Inici de les proves: Abril.

  • Finalització del procés: Abans del 15 de juliol.

  • Fase de pràctiques: De l’1 de setembre 15 de desembre de 2024 (mínim 3 mesos d’activitat docent).

  • Presa de possessió com a funcionari/ària de carrera: Gener del 2025.

 2. Places:

  • Augment de places: De 2174 a 9363. En aquest càlcul s’han sumat les places desertes del concurs oposició d’estabilització i les dels diferents acords de govern.

 3. Tribunals:

  • El sorteig dels tribunals es farà mitjançant una aplicació i no serà públic.

 4. Mèrits:

  • El C2 de català comptarà 1 punt a l’apartat 3.3 del barem

 5. Programació:

  • Obligatorietat de signar digitalment la programació

En aquesta pàgina hi anirem posant els nous cursos de les oposicions de TEI, TIS i docents.

Si vols rebre informació de les convocatòries, clica aquí.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.