📚 Gairebé 200 cursos reconeguts

En aquest curs es treballa la competència en comunicació del docent, i es plantegen alternatives i recursos per a millorar.
Sovint cal treballar a partir de supòsits pràctics o elaborar-ne per a poder compartir metodologies, en aquest curs hi trobareu tot el necessari per elaborar un supòsit pràctic.
En aquest curs proposem diferents elements que intervenen en l'organització i dinamització de la biblioteca escolar, per tal que esdevingui una eina educativa més dins la vida del centre.
Una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere comporta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l’alumnat. Cal treballar la igualtat, també dins l'aula.
Anki és una aplicació lliure per al mòbil, sigui iPhone o Android, gestionada des de l’ordinador, molt interessant per estudiar aspectes a memoritzar, ja sigui per història, matemàtiques, idiomes...
Quan riem experimentem molt bones sensacions, tant en l'àmbit individual com en l'àmbit social.
L'aprenentatge i ensenyament a persones adultes, moltes vegades, per a ser un públic adult caiem en les classes massa magistrals. En aquest curs trobareu metodologies més divertides i que ajudaran més en l'aprenentatge que les classes magistrals.
Un dels reptes que tenim dia a dia en la nostra tasca educativa, és com universalitzar l’aprenentatge per a tots els i les alumnes de l’aula.