Cursos reconeguts de preparació per a les proves ACTIC

   

Cursos amb perfilComprovació a la pàgina oficial

Descàrrega dels certificats de l'escola d'estiu (amb correu xtec)