1. Home
  2. /
  3. Cursos
Per especialitat
Per especialitat
Per temàtica
Per temàtica
Per nivells
Per nivells
Per perfils
Per perfils
Els currículums dels cicles formatius de Formació Professional són competencials, això implica un canvi metodològic a l’aula per part de tot l’equip docent.
El GeoGebra és un programari lliure que afavoreix l’estudi i l’aprenentatge de les matemàtiques.
En aquest curs s'aprenen tots els aspectes i conceptes sobre el foc, la seva propagació i com ha de ser la seva extinció.
En aquest curs aprendràs a gestionar el Moodle com a docent editor; paràmetres de curs, qualificacions i coneixeràs l'eina confecció d'una pàgina, llibres, tasques, glossaris i fòrums i a gestionar escoles i qualificacions. El nivell del curs és intermedi.
El paquet SCROM és un programa lliure que permet crear pàgines web de teoria i diverses activitats interactives amb l'alumnat.
El curs Elaborem un text amb diferents estratègies és una eina per ajudar als i a les participants a adquirir estratègies per a treballar la dimensió expressió escrita de l’àmbit lingüístic a l’aula.
En aquest curs els participants aprendran a elaborar un supòsit pràctic, tant de forma teòrica com pràctica.
En aquest curs es treballa el tractament de l'autoestima dels nens i nenes, i noies i nois, per tal de millorar el procés d'aprenentatge i desenvolupament.
Airtable és una eina de productivitat i col·laboració que combina les millors característiques del full de càlcul i les bases de dades. Us permet organitzar informació de manera eficient, vincular elements entre taules, manejar una àmplia gamma de tipus de dades,