1. Inici
  2. /
  3. Cursos
Per especialitat
Per especialitat
Per temàtica
Per temàtica
Per nivells
Per nivells
Per perfils
Per perfils
En aquest curs s'aprenen aspectes bàsics sobre la prevenció de riscos laborals als centres educatius
El nou currículum de la LOMLOE promou l’aprenentatge basat en situacions, que són escenaris que es plantegen a l’alumnat i que s’assimilen a allò que es pot trobar a la vida real.
En el moment en què programem i apliquem un projecte o una unitat didàctica de qualsevol matèria, són moltes les situacions en les quals es fa necessari activar i fer visible el pensament i els aprenentatges de l’alumnat.
En aquest curs s’ofereixen diferents eines i mecanismes per preparar una bona sessió de psicomotricitat a l'escola bressol.
En aquest curs es pretén donar eines teòriques i pràctiques per avaluar el dibuix projectiu. A través de l’expressió del dibuix interpretar els seus pensaments, sentiments i interessos coneixent el seu nivell de desenvolupament personal i el seu estat emocional.
En aquest curs es treballen els diferents tipus d'avaluació i a partir d'aquests, millorar l'aprenentatge competencial.
En aquest curs, es mostra com treballar amb els infants la Caixa de contes. La Caixa de contes està vinculada estretament amb la intel·ligència verbal- lingüística.
En aquest curs hi ha unes reflexions introductòries sobre les matemàtiques a l'educació secundària i la proposta de dos tipus de sortides, una dins de la ciutat i una altra a la platja, sempre amb activitats matemàtiques com a base.
Les presentacions comencen a ser una eina pedagògica molt important, gairebé imprescindible. Es fan moltes presentacions, algunes interessants altres simples i poc entenedores per l’alumnat. També hi ha alguns professionals que encara no acaben de saber com posar-s’hi.