Netiquetes d'AprènOnline

Una netiqueta és en informàtica, l’etiqueta (en anglès, Netiquette, contracció de les paraules angleses “network etiquette”, «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de regles que haurien de seguir els usuaris i les usuàries de la xarxa.

10 normes de Netiqueta pel nostre aquest entorn virtual

Una netiqueta és en informàtica, l’etiqueta (en anglès, Netiquette, contracció de les paraules angleses “network etiquette”, «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de regles que haurien de seguir els usuaris i les usuàries de la xarxa.

 1. Sempre sigues cordial. Saluda, acomiada’t i demana amb educació.

2. Respecta les opinions dels i les altres amb assertivitat

3. Utilitzeu paraules neutres per evitar malentesos i llegiu el missatge dues vegades abans d’enviar-lo. Pensa Com es pot interpretar aquest missatge? Si tens dubtes que es pugui malinterpretar, millor modifica’l

4. En els fòrums, hi ha força gent que llegeix els teus missatges, cuida que no es pugui malinterpretar.

5. No escriguis textos en majúscules. A la xarxa les majúscules equivalen que estàs cridant. A més, és més difícil de llegir.

6. Cuida el color a l’escriptura. Escriure en molts tons pot distreure i entorpir la lectura.

7. Respecta la privadesa dels altres participants. Abans de publicar informació d’una altra persona, demana-li l’autorització.

8. Reviseu l’ortografia. Si no sabeu com s’escriu una paraula, consulteu-la a algun corrector. Et demores una mica més, però assegures una comunicació correcta.

9. Revisa la gramàtica. Una frase mal puntuada pot canviar totalment el significat.

10. L’entonació és una part important de l’expressió oral, però en escriure la perdem. Per això, és crucial que facis servir els diferents recursos disponibles per donar l’entonació que vulguis i així evitar malentesos. Les cometes, signes de puntuació, exclamació i interrogació, i emoticones són molt útils per a això.

Dret d'admissió

Qualsevol persona, sigui participant o membre de l’equip docent que no practiqui aquestes 10 netiquetes serà convidat a deixar el curs o cursos que estigui fent.

En cas del participant, se li retornarà el percentatge de l’import, segons en quin punt estigui del curs, i descomptant també les despeses de gestió.

No es podrà matricular en cap dels nostres cursos fins passats 2 anys.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.