1. Home
 2. /
 3. Concurs AprènOnline, a la...

Anem ja per la tercera convocatòria de premis a les millors activitats docents

Accés a l’entrega de premis 2022

1. PREMIS PER LES I ELS DOCENTS

Premi a la millor activitat didàctica d’educació infantil de 1500 €

Premi a la millor activitat didàctica d’educació primària* de 1500 €

Premi a la millor activitat didàctica d’educació secundària* de 1500 €

Premi a la millor activitat didàctica d’educació postobligatòria de 1500 €

Accèssits; un diploma i un curs a realitzar en el curs 2023/24.

* Els treballs realitzats per escoles d’adults es poden presentar dins la categoria d’educació primària o secundària, segons correspongui.

* És imprescindible presentar-se a la cerimònia d’entrega de premis.

2. OBJECTIUS

 • Reconèixer el treball dels i de les nostres docents, també en l’àmbit econòmic.
 • Visibilitzar la diversitat d’experiències didàctiques que estan tancades dins els centres.
 • Potenciar el treball per competències.
 • Integrar en les activitats didàctiques eines coeducadores.
 • Potenciar les eines digitals en l’educació.
 • Publicar les experiències a la web. Animar al professorat a compartir experiències

3. PARTICIPANTS

Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 • Ser majors d’edat.
 • Ser docents en actiu d’educació reglada.
 • Pot ser un treball individual o en grup, fins a 4 docents
 • No cal haver fet cursos amb nosaltres

4. PROCEDIMENT

El tema de les activitats és lliure, sempre que correspongui al desenvolupament d’una o més capacitats o competències.

Cada grup o persona podrà presentar només una obra. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.

Cal omplir les dades i carregar els arxius a l’aplicatiu del final d’aquesta pàgina.

5. FORMAT

Un vídeo d’una durada entre 1 minut i 5 minuts en què es vegi el desenvolupament de l’activitat (en cas de veure’s criatures en primer pla cal l’autorització d’imatge).

Pot ser també un recull de fotografies convertides en un vídeo.

I una petita programació en format en PDF, on es determini:

Títol
Competència o competències que treballa
Nivell o nivells a qui va dirigit
Metodologia
Agrupació de l’alumnat
Durada
Pressupost i recursos necessaris
Desenvolupament per sessions
Avaluació realitzada

6. VALORAREM.

 • La riquesa didàctica. (Plantejament competencial, recursos i DUA -Disseny Universal d’Aprenentatge-)
 • L’ús de les TIC
 • L’educació en valors
 • El pressupost, materials i recursos utilitzats
 • La igualtat de gènere i coeducació.
 • L’avaluació i autoavaluació.
 • La cooperació entre l’alumnat.
 • La didàctica del mateix treball, per possibilitar l’aplicació en altres centres.
 • Tractament de la diversitat.
 • Resultat final de l’alumnat.
 • La innovació de la proposta.
 • A part de la naturalesa pròpia de l’activitat.

7. CALENDARI

8. JURAT

El jurat està integrat per:

 • Un inspector Sr. Toni Garcia Rodríguez, professor d’FP, assessor tècnic d’innovació i formació de la Direcció General d’innovació i Cultura digital i actualment inspector d’educació.
 • Un professor de secundària i batxillerat. Sr. Jaume Feliu Agulló, Enginyer de Telecomunicacions. Professor de ciències i tecnologia. Assessor Tècnic Docent a l’Àrea de Cultura Digital del Departament d’Educació de Catalunya.
 • Una mestra d’Educació Primària. Sra. Mercè Massip Garriga, mestra d’Educació Primària, promotora d’escola verda i gran defensora teòrica i pràctica del treball per projectes.
 • Una mestra d’Educació Infantil. Sra. Raquel González Gómez, Mestre d’Educació Infantil des de l’any 2003. Impulsora de la Xarxa de Competències Bàsiques des del 2016 a l’actualitat. Coordinadora LIC del 2017 al 2018. Ponent a les Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu.
 • Una professora de Formació Professional. Sra. Paz Gómez Jorge, LLicenciada en química, professora d’FP. Col·laboradora i formadora del grup de metodologies docents de la Universitat. Formadora de formadors/es en metodologies i programació a l’FP
 • Un professor d’educació de persones adultes. Sr. Josep Maria Planas Muela (Joe), Docent de l’àmbit de la comunicació als CFA. Llicenciat en Filologia Anglo-germànica. Ha treballat de tècnic docent al Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament i ha dut a terme tasques de formació per al professorat.
 • Una representant dels centres de renovació pedagògica. Sra. Maria Josep Oró Solé, Mestra d’Educació Primària i de Secundària especialitat Biologia i Geologia. Representant de Centres de Recursos Pedagògics (CRP). Assessora en l’àmbit de treball per projectes, metodologies actives, gestió d’aula i STEAM.
 • Una representant d’AprènOnline. Sra. Eulàlia Franquesa Niubò, Mestra i professora, escriptora de diversos llibres de text, docent de mestres i professorat. Presidenta d’AprènOnline.

10. PUBLICACIÓ

Els treballs premiats seran exposats des de la nostra web.

Sempre amb el nom de la persona/es guanyadora/es com a autora/es de forma visible.

11. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Per rebre el premi, caldrà presentar una declaració jurada de l’originalitat de l’activitat.

No hi pot participar cap persona relacionada amb AprènOnline.

Per rebre el premi o accèssits cal confirmar l’assistència a la cerimònia d’entrega dels premis.

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra a Creative Commons.

Últimes novetats:

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament. (excepte els cursos d’idiomes i d’oposicions)

Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.

Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.