1. Inici
 2. /
 3. Concurs AprènOnline, a la millor activitat didàctica

Entrega de premi el dia del docent

1. OBJECTIUS

 • Reconèixer el treball dels i de les nostres docents, també en l’àmbit econòmic.
 • Visibilitzar la diversitat d’experiències didàctiques que estan tancades dins els centres.
 • Potenciar el treball per competències.
 • Integrar en les activitats didàctiques eines coeducadores.
 • Potenciar les eines digitals en l’educació.
 • Publicar les experiències a la web. Animar al professorat a compartir experiències

2. PREMIS

1r premi; 1500 € i dos cursos a realitzar en el curs 2022/23

2n premi; de 500 € i dos cursos a realitzar en el curs 2022/23

Accèssits; un diploma i un curs a realitzar en el curs 2022/23

3. PARTICIPANTS

Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 • Ser majors d’edat.
 • Ser docents en actiu d’educació reglada

4. NIVELLS

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Educació Primària
 • Educació infantil
 • Batxillerat
 • Formació Professional
 • Persones adultes

5. PROCEDIMENT

El tema de les activitats és lliure, sempre que correspongui al desenvolupament d’una o més capacitats o competències.

Es pot presentar de forma individual o en grup

Cada grup o persona podrà presentar només una obra. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.

6. FORMAT

El format de les obres serà en pdf, on es determini:

Títol
Competència o competències que treballa
Nivell o nivells a qui va dirigit
Metodologia
Agrupació de l’alumnat
Durada
Pressupost i recursos necessaris
Desenvolupament per sessions
Avaluació proposada

i un vídeo d’una durada entre 1 minut i 5 minuts on es vegi el desenvolupament de l’activitat (en cas de veure’s criatures en primer pla cal l’autorització d’imatge).

Cal compartir el vídeo amb el correu info@aprenonline.org, des del Drive o similar. Pot ser també un recull de fotografies convertides en un vídeo.

Heu d’enviar l’arxiu pdf i l’enllaç del vídeo a info@aprenonline.org:

 • Assumpte: Concurs docència, i nivell
 • No cal que signeu ni poseu el vostre nom
 • Us remetrem un codi identificatiu.
 • Reservarem l’anonimat fins al dia de l’entrega del premi.

7. VALORAREM.

 • La riquesa didàctica. (plantejament competencial, recursos i DUA -(Disseny Universal d’Aprenentatge-)
 • L’ús de les TIC
 • L’educació en valors
 • El pressupost i recursos utilitzats
 • La igualtat de gènere (de forma implícita i explícita)
 • A part de la naturalesa pròpia de l’activitat

8. CALENDARI

 • Data límit entrega dels treballs 30 de juny de 2022
 • Entrega de premis: 5 d’octubre de 2022 (dia internacional dels i de les docents).

9. JURAT

El jurat està integrat per:

 • Un inspector Sr. Toni Garcia Rodríguez, professor d’FP, assessor tècnic d’innovació i formació de la Direcció General d’innovació i Cultura digital i actualment inspector d’educació.
 • Un professor de secundària i batxillerat. Sr. Jaume Feliu Agulló, Enginyer de Telecomunicacions. Professor de ciències i tecnologia. Assessor Tècnic Docent a l’Àrea de Cultura Digital del Departament d’Educació de Catalunya.
 • Una mestra d’Educació Primària. Sra. Mercè Massip Garriga, mestra d’Educació Primària, promotora d’escola verda i gran defensora teòrica i pràctica del treball per projectes.
 • Una mestra d’Educació Infantil. Sra. Raquel González Gómez, Mestre d’Educació Infantil des de l’any 2003. Impulsora de la Xarxa de Competències Bàsiques des del 2016 a l’actualitat. Coordinadora LIC del 2017 al 2018. Ponent a les Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu.
 • Una professora de Formació Professional. Sra. Paz Gómez Jorge, LLicenciada en química, professora d’FP. Col·laboradora i formadora del grup de metodologies docents de la Universitat. Formadora de formadors/es en metodologies i programació a l’FP
 • Un professor d’educació de persones adultes. Sr. Josep Maria Planas Muela (Joe), Docent de l’àmbit de la comunicació als CFA. Llicenciat en Filologia Anglo-germànica. Ha treballat de tècnic docent al Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament i ha dut a terme tasques de formació per al professorat.
 • Una representant dels centres de renovació pedagògica. Sra. Maria Josep Oró Solé, Mestra d’Educació Primària i de Secundària especialitat Biologia i Geologia. Tècnica educativa al CRP. Assessora en l’àmbit de treball per projectes, metodologies actives, gestió d’aula i STEAM.
 • Una representant d’AprènOnline. Sra. Eulàlia Franquesa Niubò, Mestra i professora, escriptora de diversos llibres de text, docent de mestres i professorat. Presidenta d’AprènOnline.

10. PUBLICACIÓ

Els treballs premiats seran exposats des de la nostra web.

Sempre amb el nom de la persona/es guanyadora/es com a autora/es de forma visible, tant el vídeo com l’arxiu pdf.

11. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Per rebre el premi, caldrà presentar una declaració jurada de l’originalitat de l’activitat.

No hi pot participar cap persona relacionada amb AprènOnline

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat. (Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya)