Anem ja per la tercera convocatòria de premis a les millors activitats docents

1. PREMIS PER LES I ELS DOCENTS

Premi a la millor activitat didàctica d’educació infantil de 1500 € i un curs a realitzar a l’estiu del 2025

Premi a la millor activitat didàctica d’educació primària* de 1500 € i un curs a realitzar a l’estiu del 2025

Premi a la millor activitat didàctica d’educació secundària* de 1500 € i un curs a realitzar a l’estiu del 2025

Premi a la millor activitat didàctica d’educació postobligatòria de 1500 € i un curs a realitzar a l’estiu del 2025

Accèssits; un diploma i un curs a realitzar en el l’estiu del 2025

* Els treballs realitzats per escoles d’adults es poden presentar dins la categoria d’educació primària o secundària, segons correspongui.

2. OBJECTIUS

 • Reconèixer el treball dels i de les nostres docents, també en l’àmbit econòmic.
 • Visibilitzar la diversitat d’experiències didàctiques que estan tancades dins els centres.
 • Potenciar el treball per competències.
 • Integrar en les activitats didàctiques eines coeducadores.
 • Potenciar les eines digitals en l’educació.
 • Publicar les experiències a la web. Animar al professorat a compartir experiències

 

3. PARTICIPANTS

Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 • Ser majors d’edat.
 • Ser docents en actiu d’educació reglada.
 • Pot ser un treball individual o en grup, fins a 4 docents
 • (no cal haver estat alumne/a nostre/a)

4. PROCEDIMENT

El tema de les activitats és lliure, sempre que correspongui al desenvolupament d’una o més capacitats o competències.

Cada grup o persona podrà presentar només una obra. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.

Cal omplir les dades i carregar els arxius a l’aplicatiu del final d’aquesta pàgina.

5. FORMAT

El format de les obres serà en PDF, on es determini:

 • Títol
 • Sabers que treballa
 • Nivell o nivells a qui va dirigit
 • Metodologia Agrupació de l’alumnat
 • Durada
 • Pressupost i recursos necessaris
 • Desenvolupament per sessions
 • Avaluació realitzada

I un vídeo d’una durada entre 1 minut i 5 minuts on es vegi el desenvolupament de l’activitat (en cas de veure’s criatures en primer pla cal l’autorització d’imatge).

Pot ser també un recull de fotografies convertides en un vídeo.

6. VALORAREM.

 • La riquesa didàctica. (Plantejament competencial, recursos i DUA -Disseny Universal d’Aprenentatge-)
 • L’ús de les TIC
 • L’educació en valors
 • El pressupost, materials i recursos utilitzats
 • La igualtat de gènere i coeducació.
 • L’avaluació i autoavaluació.
 • La cooperació entre l’alumnat.
 • La didàctica del mateix treball, per possibilitar l’aplicació en altres centres.
 • Tractament de la diversitat.
 • Resultat final de l’alumnat.
 • La innovació de la proposta.
 • A part de la naturalesa pròpia de l’activitat.

7. CALENDARI

8. JURAT

Clica aquí per veure el jurat

9. PUBLICACIÓ

Els treballs premiats seran exposats des de la nostra web.

Sempre amb el nom de la persona/es guanyadora/es com a autora/es de forma visible.

10. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

Per rebre el premi, caldrà presentar una declaració jurada de l’originalitat de l’activitat.

No hi pot participar cap persona relacionada amb AprènOnline.

Per rebre el premi o accèssits cal confirmar l’assistència a la cerimònia d’entrega dels premis.

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat.

Es recomana registrar l’obra a Creative Commons.

 

 
 

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.