1. Home
 2. /
 3. 5 d’octubre, dia del...

5 d'octubre, dia del i la docent

Cada any se celebra, el 5 d’octubre, des del 1994, el dia mundial de les i els docents. Es commemora l’aniversari de la subscripció de la Recomanació de l’OIT i la UNESCO relativa a la Situació del Personal Docent (1966).

 

En la seva declaració de principis, hi diu:


Com que els i les docents són una condició fonamental per garantir una educació de qualitat, professors/es i educadors/es haurien d’estar empoderats/des i comptar amb un règim de contractació i remuneració adequat, així com amb la motivació i les qualificacions professionals pertinents i els suports necessaris dins de sistemes eficients i ben gestionats, dotats de suficients recursos.

Marc d’Acció per a l’Educació 2030 (UNESCO)

 

 

La Recomanació de 1966 estableix normes internacionals per a un ampli ventall de qüestions, que guarden relació amb les preocupacions, de caràcter professional, social, ètic i material més importants dels i les docents, les quals abasten:

 • La formació inicial i permanent

 • La contractació

 • Les perspectives de carrera i els ascensos

 • La seguretat del manteniment al lloc de treball

 • Els procediments disciplinaris

 • L’exercici de la docència a temps parcial

 • La llibertat de càtedra

 • La supervisió i l’avaluació

 • Les responsabilitats i els drets

 • La participació en l’adopció de decisions relatives a l’educació

 • Les negociacions

 • Les condicions necessàries perquè l’ensenyament i l’aprenentatge siguin eficaços

 • La seguretat social

Aquests aspectes tan obvis, són presents en pocs països, en altres països, gairebé no hi ha cap aspecte contemplat.

 

Últimes novetats:

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament. (excepte els cursos d’idiomes i d’oposicions)

Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.

Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.