1. Inici
 2. /
 3. Cursos
 4. /
 5. 170 Ciberseguretat en els centres educatius (Disponible en l’edició de primavera)

170 Ciberseguretat en els centres educatius (Disponible en l'edició de primavera)

Aquest curs està format per dues parts ben diferenciades. Per una banda, analitzarem els riscos de seguretat als que està exposat un docent en la seva pràctica diària, i per l'altra, donarem eines per treballar la reducció de riscos amb l'alumnat. Dins de la primera part, farem una introducció a la seguretat digital, analitzarem en detall com afecten les lleis de protecció de dades al tractament de dades d'alumnes fent èmfasi en l'ús de plataformes al núvol. Donarem eines per a la creació de contrasenyes segures i per compartir documents de manera segura entre docents o amb les famílies, parlarem de ciberassetjament, cyberbaiting, grooming i sèxting, dels perills que porten associats i de com reduir-los. Veurem també els perills de l'ús de telèfons mòbils al centre i de fins a quin punt podem regular-ho. En la segona part, ens centrarem en com el professorat som una part essencial en la protecció i prevenció de riscos relacionats amb la vida digital del nostre alumnat i definirem algunes recomanacions bàsiques sobre l'ús de xarxes socials i internet en els menors. Es proposaran activitats d'ensenyament aprenentatge per treballar aquesta temàtica a les aules.

🎯 Objectius

✅ Objectiu principal:

 • Instruir als docents en protecció de dades i seguretat digital de l’alumnat, gestió de telèfons mòbils i detecció i prevenció de l’assetjament escolar.

✅ Objectius específics

 • Fer conscient al professorat del seu paper en el desenvolupament de les competències digitals de l'alumnat.
 • Dotar al professorat dels coneixements i eines que garanteixin la seva pràctica docent amb garanties dins d'un món digitalitzat.
 • Proporcionar activitats d'aprenentatge que permetin treballar la ciberseguretat amb l'alumnat tant des de l'assignatura d'informàtica com des de les tutories. .

📚 Continguts

✅ Tema 1:

 • Les Tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut i el paper dels centres educatius. Introducció
 • Competències digitals del professorat i l’alumnat
 • Entorns digitals d’aprenentatge.

✅ Tema 2:

 • Ciberseguretat i protecció de dades per l'exercici docent
 • Introducció
 • Ciberseguretat
 • Protecció de dades
 • Creació de contrasenyes segures
 • Compartició de documents de manera segura

✅ Tema 3:

 • ADret digital, privacitat i riscos Introducció Drets d’imatge Propietat intel·lectual i drets d’autoria Xarxes socials

✅ Tema 4:

 • Riscos de l’alumnat al món digital. Com detectar-los i prevenir-los.
 • Introducció
 • Ciberassetjament
 • Cyberbaiting
 • Grooming
 • Sèxting

✅ Tema 5:

 • Recursos per treballar la ciberseguretat a l'Aula Introducció
 • Identificació de riscos
 • Bones pràctiques en privacitat
 • Bones pràctiques en seguretat
 • Detecció i conscienciació sobre ciberassetjament .
gencat

Codi del curs a l’aplicatiu de la Gestió d’Activitats de Formació Telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació.

  FITXA CURS
 • 3NAO Ciberseguretat en els centres educatius
  CODIS CURS EN DIFERENTS EDICIONS:
 • REC1703106, escola de tardor
 • REC3703106, escola d’hivern
 • REC5703106, escola de primavera
 • REC7703106, escola de maig-juny
 • REC9703106, escola d’estiu

Metodologia

 • Aquest curs està dins d'un campus virtual; http://campus.aprenonline.org
 • Tot el curs és asíncron.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa, si no s'assoleix l'objectiu, es proposaran possibles millores.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

⌛ Durada

Preu

 • Aquest curs té un cost de 54 € (curs 2022/23), en inscripció ordinària
 • El cost és de 58 €, en inscripció extraordinària, a partir de 5 dies abans d'iniciar el curs.
 • Consulta els possibles preus especials per grups o repetició d'un curs no superat, info@aprenonline.org.

⏰ Horari

 • Aquest curs és asíncron; no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. 
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Probablement abans.

Resultat d'imatges per a icon calendari Calendari

 • ESCOLA DE TARDOR, del 15 d'octubre al 22 de novembre.
 • ESCOLA D'HIVERN, del 15 de desembre al 8 de febrer.
 • ESCOLA DE PRIMAVERA; del 10 de març al 17 d'abril.
 • ESCOLA DE MAIG-JUNY, del 8 de maig al 15 de juny.
 • ESCOLA D'ESTIU, de l'1 al 22 de juliol.

 Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment es pot escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc.
  Rebràs una resposta abans de 24 hores.

❓ Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular d'aquest curs és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà.

✍️ Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta la pregunta número 5 de preguntes freqüents.

✅ Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet.
 • Conèixer el Moodle pel que fa a usuari/ària, molt intuïtiu.

54€
54 €
✅ Detalls del curs: