045 Promoció d’igualtat de gènere a l’educació secundària

045 Promoció d'igualtat de gènere a l'educació secundària

Descripció

 • En aquest curs es proposa diferents recursos, tant reflexius, com d’observació com pràctics per assolir la igualtat de gènere a l’ESO com en un futur.

 

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Fomentar que el professorat promocioni de forma activa la igualtat de gènere entre el seu alumnat.
 • Objectius específics:

  • Comprendre alguns conceptes sobre el tema.
  • Treballar el llenguatge no-sexista
  • Dotar al professorat d’eines per fomentar l’esperit crític entre l’alumnat
  • Detectar diferents masclismes en la pràctica docent.
  • Conèixer algunes campanyes institucionals.
  • Treballar algunes dones de la història.
  • Proposar diferents activitats a l’aula on s’evidenciï que els tasques separades per sexes no tenen raó científica que ho justifiqui.

 

Continguts

 • Tema 1

  • Reflexions inicials
  • Sexe i gènere. Anàlisi dels conceptes i diferències
  • Masclisme, feminisme i feminillisme, estudi dels conceptes, eliminació de prejudicis dels mateixos conceptes.
  • Educació i gènere, reflexió si l’educació ha de ser coeducativa.
  • Adolescents heterosexuals, homosexuals, bisexuals, transsexuals, …Treball a l’aula per normalitzar les diferències de sexualitat de cada persona.
  • Patriarcat, androcentrisme i sexisme, anàlisi dels diferents conceptes, com han contribuït a la societat actual, i possibles solucions des de l’aula.
 • Tema 2:

  • Desenvolupament de la pròpia matèria
  • Personatges de referència, proposta de treball a l’aula de difernets personatges femenins, i veure que són desconeguts pel sol fet de ser dones, com la Teano en contraposició de Pitágoras, conegut per tothom per ser home.
  • Llenguatge utilitzat, recull de paraules, d’expressions, … que fomenten el masclisme, i anàlisi i proposta de canvi.
  • Exercicis de classe, Estudi dels exercicis i activitats de cada matèria, inclús de les que venen de fora Imatges dels llibres, anàlisi de les imatges dels llibres de text, recompte d’homes i dones, i mirar quin protagonisme tenen a cada imatge i quina tasca està fent.
  • Expressions, missatges, comunicació, anàlisi de les expressions i missatges implícites dels llibres de text que suggereixin alguna pràctica masclista.
 • Tema 3:

  • Medis de comunicació i altres
  • Televisió, anuncis, Anàlisi dels anuncis, no només les parts explícites, on es veuen senyores rentant i senyors conduint, sinó la part més implícita, per exemple, els veus en off que legitimen el producte.
  • Televisió, sèries, debats, concursos, anàlisi de les series que actualment veuen els nois i les noies.
  • Pel·lícules, aplicació del test de bechdel, i aplicació a l’inversa de els 4 darreres pel·lícules vistes i anàlisi dels resultats.
  • Els jocs, aplicacions. Anàlisi dels jocs del mòbil o altres dispositius on hi surten persones i/o on hi ha veus de persones.
  • Cançons i cantants. Anàlisi de les cançons de moda del moment, que s’espera d’un home i d’una dona. Com són les cançons d’amor cantades per homes i els cantades per dones.
 • Tema 4:

  • Violències
  • Piràmide de les violències, anàlisi de la piràmide i situar-nos de forma individual.
  • Formes invisibles i subtils. Anàlisi d’actituds violentes que ens semblen inofensives.
  • Violència evident, la violència física i psicològica entre parelles, ja siguin formalitzades ja siguin adolescents dins l’institut.
  • Violència de control, definició i reconeixement. Proposta d’activitat dirigida a l’autocrítica de l’alumnat.
  • Gelosies, falses creences. Reflexions pel professorat i proposta de reflexions per l’alumnat.
  • Campanyes d’igualtat. Ús de les campanyes actuals i antigues que ajudin a actituds respectuoses.
 • Tema 5:

  • Propostes d’activitats:
  • Vocabulari.Treball de paraules relacionades amb les diferències de gènere: Masclisme, feminisme, feminillisme, sexisme, no sexisme, tolerància, respecte, …
  • Dibuixos i còmics, a partir de jocs i còmics valoració del paper de les protagonistes femenines i dels masculins.
  • Diferències socials, a partir de diferències evident treball a l’aula, visionat i treball sobre pel·lícules on adolescents en siguin protagonistes.
  • Dones d’altres cultures, treball sobre dones en països on la desigualtat està reconeguda de forma legal.
  • Associacions de dones. Treball sobre els objectius, activitats, …
  • Treballant amb feines de l’altre gènere. Proposar fer feines físiques que, fins no fa gaire, els feia únicament un dels dos sexes.
  • Fòrum de les princeses, representació d’una obra de teatre on els princeses i prínceps debaten el paper que han tingut en diferents contes i llegendes.
  • Síndrome de la barrufeta: Treball sobre situacions on només hi ha una dona en representació femenina envoltada de molts homes.
  • Homes i dones al medis; Estudi d’on surten homes i dones en els diferents medis, com van vestits/des, què diuen, …

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • 2a edició: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • 3a edició: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • 4 edició: de l'1 al 31 de maig
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions. Accés a la pàgina per a fer la reserva o inscripció

Durada

 • Tots els cursos són de 30 hores

Preu

 • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)
 • Consulta els possibles descomptes.

Horari

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • A tots docents d’educació secundària o qualsevol persona interessada en el tema.

Requisits

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educacó de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos…

Autoria

 • Eulàlia Franquesa Niubò

Tutoria

 • Marina Amaro