G. Educació visual i plàstica.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic d’acord amb el projecte educatiu del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc.

– Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la
projecció del llenguatge visual i plàstic.
– Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i
plàstica)
– Coordinar-se amb el mestre de música i dansa per realitzar activitats interdisciplinàries i de projecció
externa.
– Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de
l’àmbit artístic.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic.

3.1 Requisit general:
Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:
– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.
– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.
– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita, en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

G. Educació visual i plàstica.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic d’acord amb el projecte educatiu del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc.

– Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la
projecció del llenguatge visual i plàstic.
– Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i
plàstica)
– Coordinar-se amb el mestre de música i dansa per realitzar activitats interdisciplinàries i de projecció
externa.
– Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de
l’àmbit artístic.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic.

3.1 Requisit general:
Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:
– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.
– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.
– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Acadèmia online d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.