1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres.
1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.
1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.
Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.
2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.
– Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària i/o secundària.
– Participar en la definició de criteris per concretar les competències, els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:
Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).
– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Acadèmia online d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.