1. Inici
 2. /
 3. Cursos
 4. /
 5. 051 Prevenció de riscos laborals a la docència

051 Prevenció de riscos laborals a la docència

En aquest curs s'aprenen aspectes bàsics sobre la prevenció de riscos laborals als centres educatius

🎯 Objectius

✅ Objectiu principal:

 • Aprendre i aplicar aspectes bàsics sobre la prevenció de riscos laborals als centres educatius

✅ Objectius específics

 • Definir conceptes bàsics; salut, treball, seguretat social, mútues...
 • Avaluar riscos generals; manipulació de càrregues, risc elèctric, condicions ambientals, riscos derivats de la manca de seguretat.
 • Avaluar riscos específics; malalties professionals de la docència, l'ordinador com a risc, riscos psicosocials...
 • Conèixer el marc normatiu; directives europees, Llei de prevenció de riscos, diferents reals decrets...
 • Organitzar un pla de prevenció al centre.
 • Conèixer i/o crear el pla d'emergència del centre; simulacre, primers auxilis...

📚 Continguts

✅ Tema 1:

 • Introducció
 • Salut
 • Treball i salut
 • Accident laboral
 • Malaltia professional
 • Llei de malalties laborals
 • Condicions laborals
 • Seguretat Social
 • Mútues

✅ Tema 2:

 • Avaluació riscos generals i específics
 • Riscos generals
 • Manipulació de càrregues
 • El risc elèctric
 • Condicions ambientals
 • Riscos derivats per la manca de seguretat

✅ Tema 3:

 • Els riscos específics. Malalties professionals personal docent
 • L'ordinador, un risc
 • Riscos psicosocials
 • Exigències psicosocials de la docència
 • Riscos psicosocials de la docència
 • Danys Psicosocials

✅ Tema 4:

 • Marc normatiu.
 • Planificació, gestió i aplicació de mesures
 • Prevenció a Europa
 • Llei de prevenció de riscos laborals
 • Organismes oficials de Riscos Laborals i Salut
 • Drets i deures de les persones treballadores
 • Representació de les persones treballadores
 • Cicle de l'activitat preventiva
 • Pla de prevenció
 • Algunes aplicacions concretes en centres educatius

✅ Tema 5:

 • Plans d'emergència i autoprotecció
 • La farmaciola del centre
 • Davant una ferida lleu
 • Protocol PAS (Protegir, Avisar, Socórrer)
 • Postura Lateral de Seguretat
 • SVB (Suport Vital Bàsic)
 • Pla d'evacuació
 • Documentació per l'elaboració del pla
 • El simulacre
 • Pla d'autoprotecció
gencat

Codi del curs a l’aplicatiu de la Gestió d’Activitats de Formació Telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació.

 • REC0513106, escola de tardor
 • REC2513106, escola d’hivern
 • REC4513106, escola de primavera
 • REC6513106, escola de maig
 • REC8513106, escola d’estiu

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asíncrona, excepte alguns apartats dels cursos d'idiomes. 
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

⌛ Durada

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 57 €, en inscripció extraordinària, a partir de 5 dies abans d'iniciar el curs.
 • Consulta els possibles preus especials per grups o repetició d'un curs no superat, info@aprenonline.org .

⏰ Horari

 • Els nostres cursos són asíncrons, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. 
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

❓ Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa..

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

✍️ Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

✅ Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

✅ Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa a usuari/ària, molt intuïtiu

✅ Reconeixement

 • Tots els cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compten per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

051 Prevenció de riscos laborals a la docència
53€
➡️ Escola d'estiu

De l'1 al 22 de juliol de 2022
Matrícula

✅ Detalls del curs: