1. Home
  2. /
  3. Informació
  4. /
  5. Convocatòria oficial de les...

Convocatòria oficial de les oposicions

L’acte de presentació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format paper, establerta a la base 7.1 de l’annex 1 de la convocatòria, i la part A de la prova, establerta a la base 7.4.1.1 de l’annex 1 de la convocatòria, es realitza el dia 1 de juliol de 2023, a les 10 hores.