POSSIBLE RECLAMACIÓ

 

DADES DEL RECLAMAT

 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació
Via Augusta 202
08021 Barcelona
Tel. 93 551 69 00,

 

DATA ………………………………

RECLAMACIÓ

EXPOSO QUE:

Els dies ____________ vaig cursar i superar el curs ___________ amb el títol _____________, reconegut pel Departament d’Educació.

 

Aquest curs acredita les tecnologies digitals, segons consta a la llista corresponent:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2017002:35:::NO:::

 

Segons la Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent, hi diu:

Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 40 hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024

 

Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel
Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 50
hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.

DEMANO QUE:

Se’m reconegui d’ofici el nivell ____

Atentament:

Les teves dades

 

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.