aprender-en-linea

Llista de cursos que acrediten la competència digital docent

Segons la normativa (accés a la resolució del 23 de febrer de 2023), es necessita un curs de 40 hores (nivell A1) i de 50 hores (nivell A2) per obtenir els certificats A1 i A2 de CDD respectivament.

Després d’una consulta telefònica, ens van assegurar que, com sempre, els cursos de formació permanent se sumen, és a dir, dos cursos de 30 hores equivalen a un curs de 60 hores, tal com diu la 7a pregunta de les preguntes freqüents contestades a la part final d’aquesta pàgina.

En algunes interpretacions, hi ha qui diu que el curs ha de ser de 40 i 50 hores.

Preguntes freqüents sobre CDD contestades des del Departament >

A partir de l’abril 2024:

Cultura digital

Les activitats de l’àmbit digital seran reconegudes com a formació permanent però no són computables per a l’acreditació de la Competència Digital Docent. Prèviament al disseny de l’activitat és aconsellable revisar el Pla d’educació digital de Catalunya i la normativa sobre el Marc de referència de la competència digital docent.

Els cursos específics d’acreditació de cadascun dels diferents nivells de la competència digital docent
han d’estar alineats amb el marc de la CDD. Només les activitats introduïdes al GTAF amb codificació RECD poden ser valorades com a proposta formativa per a l’acreditació de la competència digital docent i han de seguir les instruccions específiques que es facilitaran a petició de l’entitat.
Normativa aplicable:
Resolució EDU/2595/2022, de 26 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’actualització del
marc de referència de la competència digital docent (DOGC núm. 8743, d’1.9.2022)
Marc de referència de la competència digital docent
Acreditació de la competència digital docent
Reconeixement: Orientacions per a la creació d’activitats formatives MRCD

 
 

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.