106 Fem una app per a mòbils: una eina interactiva i didàctica

106 Fem una app per a mòbils: una eina interactiva i didàctica

Descripció

 • Qualsevol activitat interactiva realitzada a l’escola o institut pot realitzar-se amb el mòbil. Aquest curs va dirigit als docents per a crear aplicacions didàctiques o bé, per ensenyar i motivar a l’alumnat per a crear les seves aplicacions.

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Desenvolupar íntegrament una aplicació per a mòbils Android senzilla orientada als docents.
 • Objectius específics:

  • Disposar d’un espai de treball per poder desenvolupar.
  • Comprendre la partició entre interfície i càlcul intern d’una app.
  • Comprendre els objectes en la programació.
  • Associar objectes de la interfície als mètodes dels objectes.
  • Desenvolupar íntegrament una app per al sistema Android.
  • Proposar i treballar aplicacions didàctiques.

Continguts

 • Tema 1: Espai de treball

  • Compte a Google.
  • App inventor.
  • Connexió entre l’ordinador i el mòbil.
  • Entorn de treball.
  • Parts de l’entorn.
 • Tema 2: Coses visibles

  • Interfícies usuari-màquina.
  • Etiquetes.
  • Botons.
  • Casos.
  • Rutines d’atenció als casos.
 • Tema 3: Coses invisibles

  • Objectes.
  • Mètodes.
  • Objecte GPS.
  • Objecte BD.
  • Objecte disparador.
 • Tema 4: Interfície entre les dues

  • Estructures de codi.
  • Blocs.
  • Tipus de blocs.
  • Construcció d’expressions.
  • Una app elemental.
 • Tema 5: Fem una app

  • Definició de requeriments.
  • Construcció de la interfície.
  • Addició d’objectes.
  • Implementació dels blocs.
  • Distribució.

 

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 56 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • Dirigit a qualsevol docent d’educació primària, secundària o de formació professional.

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa ausuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Autoria

 • Carles Franquesa Niubò, doctor en matemàtiques

Tutoria

 • Carles Franquesa Niubò, doctor en matemàtiques