098 El treball per projectes a educació infantil i primària

098 El treball per projectes a educació infantil i primària

DESCRIPCIÓ

 • Aquest curs pretén posar a l’abast idees i eines per crear situacions de treball en les que l’alumnat s’iniciï en l’aprenentatge globalitzat i significatiu a partir dels seus coneixements previs i d’allò que el motiva a organitzar, comprendre i assimilar una informació.

OBJECTIUS

Objectiu principal:

 • Crear situacions de treball en les que l’alumnat s’inicia en l’aprenentatge globalitzat i significatiu a partir dels seus coneixements previs i d’allò que el motiva a organitzar, comprendre i assimilar una informació.

Objectius específics:

 • Conèixer les característiques de la metodologia del treball per projectes.
 • Dissenyar una proposta de projecte a l’aula.
 • Planificar el projecte de treball.
 • Comprendre i seguir les fases del projecte.
 • Afavorir l’aprenentatge autònom dels alumnes.
 • Proposar recursos i materials.
 • Definir un procés d’avaluació basat en l’aprenentatge significatiu.

CONTINGUT

  • Tema 1, el treball per projectes

   • Què entenem per treball per projectes?
   • El treball per projectes, una nova mirada.
   • Aprendre amb sentit tot treballant per projectes.
   • Característiques del treball per projectes.
   • Els projectes com a estratègia per afavorir la igualtat d’oportunitats.
  • Tema 2, planificació del projecte

   • Com iniciar un projecte.
   • La programació.
    • Preguntes claus sobre la programació dels projectes.
    • Objectius d’aprenentatge.
    • Continguts.
    • Criteris d’avaluació.
    • Indicadors.
    • Metodologia.
    • Organització de l’espai i el temps.
    • L’avaluació.
  • Tema 3, desenvolupament dels projectes

   • Implementació del projecte.
   • Les activitats.
   • Gestió de l’aula i metodologia.
    • L’aprenentatge cooperatiu en el treball per projectes.
    • D’on extreure la informació?
    • Compartir els objectius amb els alumnes i les alumnes. Bases d’orientació.
    • Mirada inclusiva.
    • Com recollir el procés?
    • Treball dels equips docents.
    • Aspectes transversals.
    • El rol de les famílies.
    • Com incorporem les Arts als projectes?
   • El producte final.
  • Tema 4, avaluació

   • Característiques de l’avaluació.
   • Tipus d’avaluació.
   • Eines d’avaluació.
    • Rúbriques.
    • Graelles d’avaluació.
    • Autoavaluació i coavaluació.
   • Com obtenir (bones) evidències per avaluar.
    • Carpetes d’aprenentatge.
    • Diari d’aula.
    • Lapbook.
    • Documentació pedagògica.
 • Tema 5. Projecte final

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 56 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

DIRIGIT A:

 • Dirigit a qualsevol docent d’educació primària o infantil.

REQUISITS MÍNIMS

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa a usuari/ària, molt intuïtiu

AUTORIA

 • Raquel González Gómez

TUTORIA

 • Raquel González Gómez