1. Inici
 2. /
 3. Cursos
 4. /
 5. 049 Elaborem un text amb diferents estratègies

049 Elaborem un text amb diferents estratègies

El curs Elaborem un text amb diferents estratègies és una eina per ajudar als i a les participants a adquirir estratègies per a treballar la dimensió expressió escrita de l’àmbit lingüístic a l’aula, a la vegada que ofereix diferents maneres de fer la correcció dels textos i crear rúbriques d’avaluació per portar a la pràctica l’avaluació de les produccions escrites.

🎯 Objectius

✅ Objectiu principal:

 • Adquirir estratègies per acompanyar el procés d’aprenentatge de l’escriptura de l'alumnat des del punt de vista socioconstructivista, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i fomentant l'autonomia de l'aprenent.

✅ Objectius específics

 • Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari
 • Reflexionar sobre el procés de l’escriptura a l’aula
 • Elaborar una base d’orientació tenint en compte les tipologies textuals..
 • Aprendre a crear situacions motivadores i creatives d’escriptura.
 • Revisar el text per millorar-lo tenint en compte diferents aspectes.
 • Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
 • Adquirir diverses estratègies per tal de motivar l’alumnat en el procés d’escriptura.

📚 Continguts

✅ Tema 1:

 • L’expressió escrita. Marc conceptual.
 • Importància de la comunicació escrita.
 • L’expressió escrita com a eina de comunicació.
 • Àmbit lingüístic dins el currículum: dimensió expressió escrita.
 • Resposta als diferents ritmes d’aprenentatge i maduratius en l’alumnat

✅ Tema 2:

 • El procés d’escriptura.
 • Moments del procés de composició: abans, durant i després.
 • Estratègies per a la producció de textos escrits.
 • Escriure textos a partir de models: base d’orientació.
 • Qualitats del text: adequació, coherència, cohesió i correcció.
 • lingüística.
 • Ensenyar a escriure implica: entorn estimulant i proporciona ajudes

✅ Tema 3:

 • Propostes obertes i significatives d’escriptura creativa.
 • Diàleg com a eina prèvia a la realització d’un text.
 • Escriptura individual i compartida.
 • Intervenció de l’adult o mestre/a.
 • Activitats i exemples d’escriptura creativa a l’aula.

✅ Tema 4:

 • La correcció de l’escrit
 • Quan i quins textos cal corregir?
 • Què es corregeix en cada moment de la composició?
 • Qui ha de corregir? Tècniques de correcció entre l’alumnat.
 • Com corregir? Tècniques de correcció: les marques de correcció.
 • Rúbriques d’autoavaluació.

✅ Tema 5:

 • Elaboració d’un projecte.
gencat

Codi del curs a l’aplicatiu de la Gestió d’Activitats de Formació Telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació.

 • REC0493106, escola de tardor
 • REC2493106, escola d’hivern
 • REC4493106, escola de primavera
 • REC6493106, escola de maig
 • REC8493106, escola d’estiu

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asíncrona, excepte alguns apartats dels cursos d'idiomes. 
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

⌛ Durada

Preu

 • Cada curs té un cost de 54 € (curs 2022/23), en inscripció ordinària
 • El cost és de 58 €, en inscripció extraordinària, a partir de 5 dies abans d'iniciar el curs.
 • Consulta els possibles preus especials per grups o repetició d'un curs no superat, info@aprenonline.org.

⏰ Horari

 • Els nostres cursos són asíncrons, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. 
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

❓ Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa..

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

✍️ Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

✅ Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa a usuari/ària, molt intuïtiu

54€
53€
✅ Detalls del curs: