1. Home
  2. /
  3. Canviar les dades

Canviar les dades

Si un cop us heu inscrit, desitgeu canviar alguna dada personal vostra, cal que: Aneu a la pàgina https://app.aprenonline.eu

Baixeu avall i hi veureu:

Canviar les dades

Cliqueu sobre la dada a canviar:

Canviar les dades

I podeu escriure-hi la nova dada:

Cliqueu la tecla Enter de l’ordinador i ja estarà canviada.

No podreu canviar el vostre DNI, si per alguna circumstància, cal canviar-lo, caldrà que envieu un missatge a aprenonline@gmail.com, justificant el canvi i el nou DNI.

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament. (excepte els cursos d’idiomes i d’oposicions)

Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.

Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.