Per perfils

L’acreditació de perfils és anual i pot variar d’un curs a un altre. Aquesta llista fa referència als cursos del període 2019/20 aprovats en situació ordinària.
En qualsevol cas, sempre consulteu la pàgina oficial. Nosaltres no ens fem responsables dels cursos que no acrediten perfil.

Accés a la pàgina oficial

Informació de cada un dels perfils que tenim cursos:

Atenció a la diversitat de l’alumnat (PE00)

Llengua estrangera (AICLE) (PE01)

Competència digital docent (PE02)

Educació visual i plàstica (PE11)

Lectura i biblioteca escolar (PE12)

Immersió i suport lingüístic (PE13)

Metodologies amb enfocament globalitzat (PE15)