Per especialitat

Educació en valors          Llengua i literatura catalana   Matemàtiques          EDucació visual i plàstica     Educació física          Economia social     Ciències socials i naturals          Cursos de psicopedagogia   Cursos de tecnologia          Llengües estrangeres