138 Com elaborar un supòsit pràctic per al cos de mestres (qualsevol especialitat)

Descripció

 • En aquest curs els participants aprendran a elaborar un supòsit pràctic, tant de forma teòrica com pràctica.

 

Objectius

  • Objectiu principal:

   • Estructurar i desenvolupar les situacions d’ensenyament – aprenentatge, a partir de propostes competencials, que incloguin aprenentatges significatius, funcionals, productius i transferibles.
  • Objectius específics:

   • Conèixer l’estructura o guió que ha de tenir la resposta, incloent tots els elements essencials.
   • Estructurar de manera sistemàtica i eficient la situació d’ensenyament – aprenentatge plantejada en el supòsit pràctic.
   • Ser capaç de descriure detalladament el desenvolupament d’una sessió a partir del supòsit plantejat.
   • Ser capaç de concretar els aprenentatges competencials que es preveuen que adquireixi l’alumnat en la situació plantejada.
   • Ser capaç de concretar els elements relacionats amb l’avaluació dels aprenentatges previstos.
   • Practicar l’elaboració de respostes per ser més àgil i eficient en el temps disponible.
   • Disposar de recursos eficients que permetin donar resposta a tot tipus de plantejaments de casos pràctics.

Continguts

  • Tema 1

   • Estructura del cas pràctic.
   • Consideracions normatives. Aspectes prescriptius.
   • Apartat. Qüestions prèvies. Elements curriculars que s’utilitzen per a la seva elaboració.
   • Apartat. Elaboració de la situació d’aprenentatge.
   • Elements fonamentals de l’aprenentatge competencial que cal incloure en la resposta.
  • Tema 2:

   • Esquema de la resposta. Situació d’aprenentatge.
   • Elements introductoris a la resposta. Justificació, normativa i contextualització del cas.
   • Desenvolupament del supòsit. Descripció de la sessió, objectius d’aprenentatge i elements relacionats amb l’avaluació.
   • Conclusions del supòsit pràctic. Aprenentatges competencials, text de conclusions i bibliografia relacionada.
  • Tema 3:

   • La descripció del desenvolupament de la sessió.
   • La descripció de les activitats d’ensenyament – aprenentatge i el treball de l’alumnat.
   • Concreció del producte final.
   • Organització de l’aula i la participació.
   • Les activitats d’avaluació.
   • Les estratègies d’inclusió.
   • La descripció de les metodologies que permeten la personalització de l’aprenentatge.
   • La perspectiva de gènere.
  • Tema 4:

   • Els aprenentatges competencial.
   • Els elements curriculars reflectits a partir dels objectius d’aprenentatge.
   • L’elaboració dels objectius d’aprenentatge.
   • Els elements relacionats amb l’avaluació.
   • Elaboració dels instruments d’avaluació.
  • Tema 5:

   • La redacció dels supòsits pràctics.
   • Exemples i propostes per desenvolupar.

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • 2a edició: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • 3a edició: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • 4 edició: de l'1 al 31 de maig
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions. Accés a la pàgina per a fer la reserva o inscripció

Durada

 • Tots els cursos són de 30 hores

Preu

 • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)
 • Consulta els possibles descomptes.

Horari

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Autoria i tutoria

  • Marta Pérez