131 Aplicació d’un projecte competencial a la formació professional de la família d’activitats físiques i esportives.

Descripció

 • En aquest curs s’aprèn a crear una unitat de programació a partir de les competències, que ens serà molt útil en el dia dia del centre, en la família professional d’activitats físiques i esportives.

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Elaborar un projecte competencial, que inclogui l’aprenentatge servei com a metodologia innovadora, per donar resposta al perfil professional d’aquests cicles formatius.

Objectius específics:

  • Concreció del projecte en relació als elements normatius: elements curriculars, distribució i seqüenciació temporal, projecte curricular, relació amb les unitats formatives, procés d’avaluació i certificació.
  • Estructurar el projecte a partir de la contextualització del centre i dels recursos disponibles o que es puguin aconseguir a partir de la col·laboració amb l’entorn
  • Plantejar propostes de projecte que incloguin un producte final adequat al perfil professional del cicle formatiu que es vol treballar.
  • Concretar propostes de projectes a partir de l’anàlisi de les competències professional del cicle formatiu que incorporin metodologies flexibles i concretament, l’aprenentatge servei.
  • Elaborar propostes d’organització de l’aula (grup classe) a partir dels desenvolupament de les diferents fases del projecte.
  • Elaborar instruments d’avaluació que donin resposta a l’aprenentatge personalitzat.

 

Continguts

 • Tema 1:

  • Distribució del projecte dins del projecte curricular de centre.
  • El projecte en relació als elements curriculars dels diferents mòduls i unitats formatives.
  • Distribució horària dins del marc escolar. Temporització i seqüenciació.
  • Organització de recursos humans dins del centre.
  • El procés d’avaluació i certificació.
 • Tema 2:

  • Anàlisi del perfil professional de cicle.
  • Qualificacions professional i unitats de competència.
  • Elements fonamentals que ha de contenir un projecte a partir de l’anàlisi del perfil professional de cicle.
  • Anàlisi del context del centre. Entorn productiu, esportiu i associatiu del centre on s’ubica el projecte.
  • Elaboració d’una proposta de projecte. idea inicial.
  • Justificació del projecte.
 • Tema 3:

  • Concreció dels objectius del projecte.
  • Concreció del producte o productes finals del projecte.
  • Descripció de a seqüència de les diferents fases que s’aplicaran.
  • Descripció de les metodologies aplicades (incloent l’aprenentatge servei).
  • Concreció de les entitats amb qui o a on es realitzarà l’aprenentatge servei.
  • Distribució de l’alumnat, segons l’organització d’aula que es proposi.
  • Identificació des recursos material, digitals i humans disponibles.
 • Tema 4:

  • El procés d’avaluació formativa i formadora del projecte.
  • El procés d’avaluació qualificadora i certificadora del projecte.
  • L’elaboració dels instruments d’avaluació.
  • Els recursos digitals per a l’avaluació.
 • Tema 5:

  • Elaboració d’un projecte
  • Autoavaluació de la proposta elaborada a partir dels indicadors establerts.

  Metodologia

  • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
  • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
  • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
  • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
  • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
  • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
  • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

  Calendari

  • 1a edició: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
  • 2a edició: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
  • 3a edició: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
  • 4 edició: de l'1 al 31 de maig
  • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.
  A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions. Accés a la pàgina per a fer la reserva o inscripció

  Durada

  • Tots els cursos són de 30 hores

  Preu

  • Cada curs té un cost de 51 € (curs 2019/20)
  • Consulta els possibles descomptes.

  Horari

  • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

  Lloc

  • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

  Tutorització

  • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

  Dubtes

  • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

  Distribució de temes

  • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

  Avaluació

  • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

  Superació del curs

  • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

  Idioma

  • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

  Millora contínua

  • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

  Nomenament de Juliol

  • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

  Inscripció

  Dirigit a

  • Dirigit a qualsevol docent que li interessi el tema, sobretot professorat d’educació secundària obligatòria, qualsevol especialitat.

  Requisits mínims

  • Coneixements mínims d’internet
  • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

  Reconeixement

  • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educacó de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos…

  Autoria i tutoria

  • Meritxell Arderiu, Jordi Brasó