806 Curs de preparació per les oposicions d’FP

000 Curs de preparació per les oposicions d'FP

Començarem un curs intensiu a partir del 15 de març.

Curs ordinari: inscripció tancada

Continguts:

1. Introducció, tot el que cal saber abans de presentar-se a oposicions
2. Conceptes previs
3. La programació
4. Unitats formatives, unitats ensenyament-aprenentatge.
5. La segona prova, part pràctica i part teòrica.

Dates curs ordinari:

Inici del curs, 1 d'octubre 2020.
Fins al 15 de desembre anirem obrint els temes. 
A partir del 15 de desembre, tot el curs estarà visible.
Cadascú pot fer el curs al ritme que vulgui.
Finalització del curs, 17 de maig. 
El curs restarà obert fins a la finalització de les oposicions.

Dates curs intensiu

Inici del curs, 15 de març de 2021.
Cadascú pot fer el curs al ritme que vulgui. 
Finalització del curs, 17 de maig. 
El curs restarà obert fins a la finalització de les oposicions.

Durada aproximada

250 hores (curs ordinari). Però cadascú hi pot dedicar el temps que vulgui i/o pugui.
200 hores (curs intensiu). Però cadascú hi pot dedicar el temps que vulgui i/o pugui.

Opcions i preus:

Preu curs intensiu: 435 €

Hi entra:

- Tota la informació necessària per a fer unes oposicions.
- Tota la normativa que vagi sortint.
- Una correcció de cada part de la programació
- Una correcció completa de la programació.
- Consells i aprenentatge del programa per a fer una bona presentació.
- Correcció de la presentació oral (només en el curs ordinari).

No hi entra:

El temari desenvolupat específic de cada especialitat.
La correcció científica de cada especialitat.

Condicions:

Per matricular-se cal fer la inscripció i fer l'abonament
Places limitades, només oferirem 30 places.

Inscripció

Formulari per a la inscripció en el curs intensiu

Aquest curs no forma part del pla de formació contínua del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya