802 Curs de preparació a les oposicions de tècnic/a superior d’educació infantil

1 d’abril, comencem el curs intensiu.

Curs ordinari, inscripció tancada


Continguts:

1. Introducció
2. Conceptes previs
3. La normativa, temari 
4. El currículum de l'etapa, temari
5. El cas pràctic
6. El concurs

Metodologia:

Aquest curs es fa a través de la plataforma moodle.

En el curs ordinari; En aquesta plataforma trobaràs el material  en temes desglossats, 
qüestionaris, activitats, exercicis dels temes, supòsits pràctics, 
suggeriments d'estudi, etc. que podràs fer tantes vegades com 
vulguis. 
Et farem un seguiment individualitzat i continuat durant 
tot el curs de preparació, per tal que puguis resoldre dubtes, 
planificar l'estudi, correcció de supòsits pràctics, etc. 
I perquè tinguis clar qualsevol aspecte relacionat amb les
oposicions a què us presenteu.

En el curs intensiu; podràs accedir a tota la teoria, i t'ajudarem en el 
supòsit pràctic.
Durant tot el procés estaràs informada de qualsevol canvi o 
aclariment que pugui fer el Departament d'Educació.

Inscripció:

Formulari

Durada:

El curs no té una durada concreta, per les seves característiques, 
serà flexible, i adaptada cada persona. Podeu iniciar el curs 
immediatament després de fer el pagament, i continuarà obert (l'ordinari)
fins a l'acabament de les proves d'oposició, independentment de la data 
que hagis triat per iniciar-lo.

Durada més concreta

La durada mitjana del curs ordinari és de 210 hores.
La durada mitjana del curs intensiu és de 150 hores.

Calendari:

El curs ordinari està obert de forma indefinida fins al final de les 
proves de les oposicions.
El curs intensiu és de l'1 d'abril al 31 de maig.

Preu:

El preu del curs ordinari és de 230 €. 
El preu del curs intensiu és de 150 €