139 Com elaborar un supòsit pràctic per les oposicions d’accés al cos d’educació secundària (qualsevol especialitat, excepte Orientació)

Descripció

 • En aquest curs els participants aprendran a elaborar un supòsit pràctic, tant de forma teòrica com pràctica.

 

Objectius

  • Objectiu principal:

   • Estructurar i desenvolupar les situacions d’ensenyament – aprenentatge, a partir de propostes competencials, que incloguin aprenentatges significatius, funcionals, productius i transferibles.
  • Objectius específics:

   • Conèixer l’estructura o guió que ha de tenir la resposta, incloent tots els elements essencials.
   • Estructurar de manera sistemàtica i eficient la situació d’ensenyament – aprenentatge plantejada en el supòsit pràctic.
   • Ser capaç de descriure detalladament el desenvolupament d’una sessió a partir del supòsit plantejat.
   • Ser capaç de concretar els aprenentatges competencials que es preveuen que adquireixi l’alumnat en la situació plantejada.
   • Ser capaç de concretar els elements relacionats amb l’avaluació dels aprenentatges previstos.
   • Practicar l’elaboració de respostes per ser més àgil i eficient en el temps disponible.
   • Disposar de recursos eficients que permetin donar resposta a tot tipus de plantejaments de casos pràctics.

Continguts

  • Tema 1

   • Estructura del cas pràctic.
   • Consideracions normatives. Aspectes prescriptius.
   • Apartat. Qüestions prèvies. Elements curriculars que s’utilitzen per a la seva elaboració.
   • Apartat. Elaboració de la situació d’aprenentatge.
   • Elements fonamentals de l’aprenentatge competencial que cal incloure en la resposta.
  • Tema 2:

   • Esquema de la resposta. Situació d’aprenentatge.
   • Elements introductoris a la resposta. Justificació, normativa i contextualització del cas.
   • Desenvolupament del supòsit. Descripció de la sessió, objectius d’aprenentatge i elements relacionats amb l’avaluació.
   • Conclusions del supòsit pràctic. Aprenentatges competencials, text de conclusions i bibliografia relacionada.
  • Tema 3:

   • La descripció del desenvolupament de la sessió.
   • La descripció de les activitats d’ensenyament – aprenentatge i el treball de l’alumnat.
   • Concreció del producte final.
   • Organització de l’aula i la participació.
   • Les activitats d’avaluació.
   • Les estratègies d’inclusió.
   • La descripció de les metodologies que permeten la personalització de l’aprenentatge.
   • La perspectiva de gènere.
  • Tema 4:

   • Els aprenentatges competencial.
   • Els elements curriculars reflectits a partir dels objectius d’aprenentatge.
   • L’elaboració dels objectius d’aprenentatge.
   • Els elements relacionats amb l’avaluació.
   • Elaboració dels instruments d’avaluació.
  • Tema 5:

   • La redacció dels supòsits pràctics.
   • Exemples i propostes per desenvolupar.

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 57 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a:

   • Professorat d’Educació Secundària Obligatòria

Autoria i tutoria

  • Meritxell Arderiu Antonell