590 Curs de preparació d’oposicions a ESO i batxillerat


000 Curs de preparació d'oposicions a ESO i batxillerat

4202 places previstes pel curs 21/22 (Departament d'Educació):
590 Cos de professors d'ensenyament secundari (sense FP)

Continguts:

1. Introducció, tot el que cal saber abans de presentar-se a oposicions
2. Conceptes previs
3. La programació
4. Unitats didàctiques
5. La segona prova, part pràctica i part teòrica.

Dates:

Inici del curs, 1 d'octubre

Cadascú pot fer el curs al ritme que vulgui.

És un curs asincrònic, no hi ha cap connexió en directe

Finalització del curs, 17 de maig 

El curs restarà obert fins al 30 de juny

Durada aproximada

250 hores.

Preus:

El preu del curs és 790 €
(Descompte del 50% per a persones que es van matricular l'any 2019 
i no van passar les oposicions 395 €)

Hi entra:
- Introducció de com preparar-se unes oposicions.
- Elaboració pas a pas de la programació.
- Elaboració d'una presentació.
- Una correcció de la programació escrita, part didàctica.
- Consells sobre oratòria.
- Correcció de la presentació oral, mitjançant un vídeo.
- Exercicis voluntaris per enriquir alguns aspectes.
- Tutorització en tot el procés.

No hi entra:
- La correcció científica pròpia de cada especialitat.

Condicions:

Places limitades, només oferim 25 places. 
Un cop feta la inscripció, hi ha tres dies per a fer el pagament. 
En cas de no fer-lo, la reserva de plaça queda anul·lada


Formulari d’inscripció

Pagament:

Banc: CaixaBank Compte Corrent: 2100 0302 62 0200302846 
IBAN: ES44 2100 0302 6202 0030 2846 

Envia un comprovant a info@aprenonline.org. 
Indica el teu nom al remitent. 

(Places limitades)
entrada al campus

Aquest curs no forma part del pla de formació contínua del Departament d’Educació.

AprènOnline no és responsable de la convocatòria ni d’un possible retard.