094 Les dificultats en l’aprenentatge més comunes

Descripció

En l’actualitat s’estan diagnosticant un gran nombre de trastorns d’aprenentatge, que si es detecten de manera precoç, tenen un bon pronòstic. Per aquest motiu pretenem donar una visió general dels diferents tipus de trastorns que existeixen, com es poden detectar i quina és la manera de treballar per tal que la simptomatologia millori i no suposi un obstacle en l’aprenentatge.
Es proposarà la resolució de diferents casos pràctics per tal de detectar les dificultats en l’aprenentatge.
La formació és a distància i asincrònica.

Objectius

Objectiu principal:

 • Detectar i intervenir per millorar les dificultats d’aprenentatge dins l’aula.

Objectius específics:

 • Conèixer millor els trastorns més freqüents relacionats amb l’aprenentatge de la lectoescriptura, les matemàtiques i l’aprenentatge oral.
 • Conèixer les característiques principals de l’aprenentatge de la lectura (descodificació i comprensió) i de l’escriptura.
 • Saber com podem atendre els nens/es que aprenen a llegir i/o escriure amb dificultats.
 • Comprendre quines són les dificultats específiques en els processos de càlcul i resolució de problemes.
 • Definir, situar i elaborar estratègies i tècniques d’intervenció en el marc de les dificultats de l’aprenentatge.

Continguts

 • Tema 1:

  • Introducció a les dificultats d’aprenentatge,
  • Definició.
  • Classificació.
  • Models explicatius
  • Evolució i pronòstic
 • Tema 2:

  • Dificultats lectoescriptores (dislèxia).
  • Manifestacions
  • Avaluació i detecció
  • Intervenció
  • Pautes per al centre educatiu
 • Tema 3:

  • Dificultats en l’escriptura (Disgrafia).
  • Manifestacions
  • Avaluació i detecció
  • Intervenció
  • Pautes per al centre educatiu
 • Tema 4:

  • Dificultats en les matemàtiques (discalcúlia)
  • Manifestacions
  • Avaluació i detecció
  • Intervenció
  • Pautes per al centre educatiu
 • Tema 5:

  • Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV)
  • Manifestacions
  • Avaluació i detecció
  • Intervenció
  • Pautes per al centre educatiu

Referències bibliogràfiques i bibliografia d’interès.

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 57 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • Mestres d’educació primària, professorat d’ESO i persones adultes.

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet.
 • Conèixer el Moodle a escala d’usuari/ària, molt intuïtiu.

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Autoria i tutoria

 • Sara Formentí Massip