089 Treball en equip. Hi guanyem totes i tots.

089 Treball en equip. Hi guanyem totes i tots.

Descripció

 • En aquest curs s’esposen eines, recursos i activitats per aprendre a treballar en equip.

 

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Millorar l’ambient laboral per aconseguir el benestar de totes les persones a partir del treball en equip.
 • Objectius específics:

  • Conèixer les característiques del treball en equip
  • Treballar en equip
  • Optimitzar les millores possible a l’equip
  • Planificar reunions
  • Liderar de forma òptima
  • Dinamitzar equips

 

Continguts

 • Tema 1

  • La cohesió de l’equip humà
  • Introducció al treball en equip
  • Cohesió de l’equip L’equip de treball i el treball en equip
  • La motivació com a motor de canvi
 • Tema 2:

  • Comunicar de manera positiva
  • Introducció a la comunicació a l’empresa
  • Fluxos de comunicació
  • Comunicació oral i escrita
  • Feedback: la importància de conèixer l’opinió de l’equip
 • Tema 3:

  • Organització de l’equip de treball
  • Coordinació de l’equip
  • Responsabilitats de la persona que lidera l’equip
  • Característiques del lideratge
  • Etapes de construcció d’un equip eficaç
 • Tema 4:

  • Planificar i conduir reunions de forma efectiva
  • Reunions: recomanacions per a un bon funcionament
  • Tipologia de les reunions
  • la participació
  • La presa de decisions
 • Tema 5:

  • Anàlisi i resolució de conflictes
  • lideratge situacional
  • Fases del desenvolupament d’equips
  • Rols d’equip segons Meredith Belbin
  • Cicles sentir i CNCS

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2020: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2020/21: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2021: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2021 : de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  9a Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Informació 9a escola estiu

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Informació del què significa un curs online de 30 hores

Preu

 • Cada curs té un cost de 52 € (curs 2020/21)
 • Consulta els possibles descomptes.

Horari

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en la propera edició amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • A qualsevol docent

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Autoria

 • Montserrat Fresno Marcos

Tutoria

 • Montserrat Fresno Marcos