032 Sortides matemàtiques a l’entorn de l’institut a l’educació secundària

Descripció

 • En aquest curs hi ha unes reflexions introductòries sobre les matemàtiques a l’educació secundària i la proposta de dos tipus de sortides, una dins de la ciutat i una altra a la platja, sempre amb activitats matemàtiques com a base.

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Organitzar sortides matemàtiques.
 • Objectius específics:

  • Normalitzar el concepte matemàtic a la vida quotidiana.
  • Relacionar les característiques adolescents amb la matemàtica
  • Treballar la competència matemàtica en un entorn proper fora de l’aula.
  • Treballar els mapes com eina de representació espacial; orientació i escala.
  • Realitzar estimacions i acotaments en els càlculs
  • Mesurar alçades amb eines creades.
  • Mesurar llargades
  • Deduir fórmules de superfície
  • Calcular el número PI
  • Treballar números grans (anotació científica)
  • Treballar números petits (anotació científica)
  • Treballar l’horitzontalitat i verticalitat
  • Crear un rellotge de sorra
  • Crear un anivellador
  • Crear una plomada

 

Continguts

 • Tema 1

  • L’adolescència
  • Aspectes adolescents i la matemàtica
  • La nostra adolescència
  • Alguns recursos
  • La matemàtica, una competència
  • El meu alumnat
 • Tema 2:

  • SORTIDA A UNA PLAÇA (I)
  • La plaça
  • Fotografia aèria
  • Mapa
  • Semblances i diferències
  • Institut Català de Cartografia
 • Tema 3:

  • SORTIDA A UNA PLAÇA (II)
  • Estimacions
  • Superfícies
  • Alçades
  • Altres activitats
  • El càlcul de PI
 • Tema 4:

  • SORTIDA A LA PLATJA (I)
  • Sortida matemàtica
  • El lloc
  • El mapa
  • Números grans
  • Números petits
 • Tema 5:

  • Rellotge de sorra
  • Horitzontalitat i verticalitat
  • Projecte final

Codi del curs a l’aplicatiu de la Gestió d’Activitats de Formació Telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació

REC0323106 Escola de tardor
REC2323106 Escola d’hivern
REC4323106 Escola de primavera
REC63213106 Escola de maig
REC8323106 Escola d’estiu

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 57 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • A tot el professorat d’educació primària.

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa a l’usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Autoria

 • Eulàlia Franquesa Niubò

Tutoria

 • Josep Rivera Bofill