028 El treball cooperatiu: Estratègies per aplicar a l’aula

028 El treball cooperatiu: Estratègies per aplicar a l'aula

Descripció

 • Aquest curs servirà per aportar els coneixements necessaris i tècniques per a crear un clima d’aula més apropiat per l’aprenentatge, aprofitar i potenciar la interacció entre iguals com a factor d’aprenentatge i aconseguir així millors resultats acadèmics i un major desenvolupament personal i social de tot l’alumnat.

 

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Aportar coneixements necessaris i tècniques per a crear un clima d’aula més apropiat per l’aprenentatge i aprofitar i potenciar la interacció entre iguals com a factor d’aprenentatge i aconseguir així millors resultats acadèmics i un major desenvolupament personal i social de tot l’alumnat.
 • Objectius específics:

  • Conèixer que és el treball cooperatiu i llurs característiques.
  • Oferir dinàmiques de grup per potenciar el treball cooperatiu a l’aula.
  • Conèixer el treball cooperatiu com a contingut i estratègia metodològica.
  • Capacitar al docent o professional amb els coneixements necessaris per a desenvolupar dinàmiques, estructures i tècniques cooperatives.
  • Disposar de les estratègies necessàries per a dissenyar una activitat d’ensenyament-aprenentatge cooperatiu en el seu exercici professional.

 

Continguts

 • Tema 1

  • Què és l’aprenentatge cooperatiu?
  • Quines característiques ha de tenir una activitat perquè sigui cooperativa?
  • La formació de grups
  • Passos per a l’organització interna dels grups/equips
  • Àmbits d’intervenció
 • Tema 2:

  • La cohesió de grup
  • Dinàmiques per fomentar la participació, el debat i el consens en la presa de decisions
  • Dinàmiques per afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dins del grup
  • Estratègies i dinàmiques per facilitar la participació dels alumnes corrents en el procés d’inclusió d’algun company i potenciar el coneixement mutu
  • Activitats per mostrar la importància de treballar en equip i demostrar-ne l’eficàcia
  • Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de manera cooperativa
  • Dinàmiques de cohesió de grup
 • Tema 3:

  • Algunes estructures cooperatives: Simples I
  • Algunes estructures cooperatives: Simples II
  • Algunes estructures cooperatives complexes o tècniques cooperatives
  • Unitat Didàctica estructurada de forma cooperativa
  • Estructures cooperatives
 • Tema 4:

  • Ensenyar a treballar en equip
  • Els Plans de l’equip
  • Recurs: Model 1 i 2 URL
  • Revisió del Pla d’Equip
  • El Quadern de l’equip
  • El procés d’avaluació
  • Instruments per avaluar: Rúbriques
 • Tema 5:

  • Projecte final

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Tota la formació és asincrònica. (No hi ha cap connexió en directe)
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (quatre dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal dur a terme les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • 1a edició, escola de tardor 2021: del 15 d’octubre al 22 de novembre.

 Informació de l'escola de tardor

 • 2a edició, escola d'hivern 2021/22: del 15 de desembre al 8 de febrer.

Informació escola d'hivern

 • 3a edició, escola de primavera 2022: de l’1 de març al 8 d’abril.

Informació escola de primavera

 • 4a edició, escola de maig 2022: de l'1 al 31 de maig.

Informació escola de maig

 •  10a Escola d’estiu 2022: de l’1 de juliol al 22 de juliol.

Encara l'estem preparant

  A partir de l’1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Durada

Tots els cursos reconeguts són de 30 hores, la resta depèn de les necessitats de cada curs.

Què significa un curs en línia de 30 hores?

Preu

 • Cada curs té un cost de 53 € (curs 2021/22), en inscripció ordinària
 • El cost és de 56 €, en inscripció extraordinària, entre cinc dies per començar el curs i tres setmanes per finalitzar-lo.
 • Consulta els possibles preus especials, només en inscripció ordinària

Horari

 • Els nostres cursos són asincrònics, no hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret, excepte els cursos d'idiomes, que impliquen algunes estones de conversa.
 • La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com les tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no supera el curs un cop finalitzat, el podrà repetir en l'edició següent amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà per al nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • Qualsevol docent  o persona interessada amb el tema

Requisits mínims

 • Coneixements mínims d’internet
 • Conèixer el Moodle pel que fa a usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts/tes, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Codi del curs a l’aplicatiu de la Gestió d’Activitats de Formació Telemàtica (GTAF) del Departament d’Educació

REC0283106 Escola de tardor
REC2283106 Escola d’hivern
REC4283106 Escola de primavera
REC6283106 Escola de maig
REC8283106 Escola d’estiu

Autoria

 • Júlia Girol

Tutoria

 • Júlia Girol