007 El Moodle a la geografia de l’ESO

007 Curs d'aplicació del Moodle a la geografia de l'educació secundària

Descripció

 • En aquest curs s’aprèn a crear recursos i activitats  de geografia al moodle.
  Metodologia: en un curs d’aprenentatge s’explica de forma explícita que cal fer en un moodle; paràmetres del curs, inscripcions, crear URLs, organització del curs… El participant veu l’exemple en un altre curs i en un 3r curs del moodle, que és únic per cada participant, cal que practiqui el que s’ha explicat..

 

Objectius

 • Objectiu principal:

  • Saber gestionar la plataforma moodle i la utilització dels seus recursos en l’àmbit de la geografia.
 • Objectius específics:

  • Saber crear una pàgina web dins la plataforma
  • Saber penjar un fitxer
  • Conèixer la manera de penjar un filmet
  • Posar etiquetes i títols
  • Saber crear tasques: en línia, fora de línia
  • Crear bases de dades
  • Cerca de paquets SCORM
  • Crear qüestionaris en les seves diferents modalitats, entre elles preguntes calculades
  • Saber adaptar els paràmetres de tots els recursos de la plataforma als conceptes geogràfics del nivell educatius

 

Continguts

 • Tema 1:

  • Distribució del temari, en blocs, temes, setmanes, …
  • Inscripcions dels alumnes.
  • Definició de competències com capacitat geomètrica, de càlcul mental, treball en equip, …
  • Definició d’escales d’avaluació fugint de les estrictament numèriques, de manera que ajudin a millorar l’alumne/a en el seu aprenentatge.
 • Tema 2:

  • Recursos
  • Crear una pàgina
  • Enllaçar un fitxer
  • Enllaçar un directori o carpeta
  • Filmets
  • Reanomenar els blocs del curs
  • Inserir etiquetes
 • Tema 3:

  • Tasca fora de línia
  • Tasca en línia
  • Fer penjar un fitxer
  • Penjar varis fitxers
  • Glossari
  • Creació d’una base de dades
  • SCORM
 • Tema 4:

  • Concepte de qüestionari
  • Preguntes de vertader/fals
  • Preguntes d’opció múltiple
  • Pregunta de relació
  • Creació d’un qüestionari
  • Qualificacions
 • Tema 5:

  • Elaboració d’un projecte.

Metodologia

 • Tots els nostres cursos estan en un campus virtual.
 • Cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.
 • El curs està compost de 5 blocs. Cada setmana (4 dies en l'edició d'estiu) s'obre un bloc nou per a treballar.
 • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
 • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
 • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa.
 • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l'avaluació.

Calendari

 • Escola de tardor: del 15 d’octubre al 20 de novembre. Preinscripció: des del 15 de setembre.
 • Escola d'hivern: del 15 de desembre al 8 de febrer. Preinscripció: des del 15 de novembre.
 • Escola de primavera: de l’1 de març al 8 d’abril. Preinscripció: des de l’1 de febrer.
 • Escola de maig: de l'1 al 31 de maig. Preinscripció: des de l’1 d'abril.
 • Escola d’estiu: de l’1 de juliol al 22 de juliol. Preinscripció: des del 15 de maig.

A partir de l'1 de setembre es poden fer les reserves de places de totes les edicions.

Accés a la pàgina per a fer la reserva o inscripció

Durada

 • Tots els cursos són de 30 hores

Preu

 • Cada curs té un cost de 52 € (curs 2020/21)
 • Consulta els possibles descomptes.

Horari

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora i abans de 24 hores tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

Lloc

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

Tutorització

 • Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels teus dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment li pots escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc. Rebràs una resposta abans de 24 hores.

Dubtes

 • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

Distribució de temes

 • Hi ha 5 temes. Dins de cada tema hi ha diferents seccions on s’exposa el contingut del curs, així com tasques a realitzar.

Avaluació

 • Un cop realitzada la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L'avaluació és sempre qualitativa.

Superació del curs

 • El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades. Si una persona no el supera un cop finalitzat el curs, el podrà repetir en la pròxima edició amb un descompte del 50%.

Idioma

 • La llengua vehicular de tots els cursos és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà. Excepte els cursos d'anglès, tant la llengua vehicular com les tasques són en anglès.

Millora contínua

 • En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d'incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.

Nomenament de Juliol

 • Si ets substitut o substituta i compleixes els requisits, aquest curs et servirà pel nomenament de juliol. Consulta les nostres preguntes freqüents.

Inscripció

Dirigit a

 • Qualsevol persona que es dediqui o es vulgui dedicar a la docència.de geografia d’educació secundària.

 

Requisits mínims

  • Coneixements mínims d’internet
  • Conèixer el Moodle a nivell d’usuari/ària, molt intuïtiu

Reconeixement

 • Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Compta per la borsa de treball de substituts, per oposicions, per estadis, per concursos de trasllats…

Autoria

   • Ricard Gonzàlez Puig

Tutoria

   • Ricard Gonzàlez Puig