1. Home
  2. /
  3. Cursos en línia

AprènOnline proposa un mètode d’aprenentatge en línia de forma asincrònica.

Això implica, per una banda, els nostres cursos es poden fer en qualsevol lloc del món on hi hagi connexió a internet.

Al ser asincrònic, no hi ha cap horari en connexió en directe, cadascú pot fer el curs en l’horari que desitgi.

El calendari també és adaptable, nosaltres proposem unes dates d’entrega de les tasques, però cadascú pot fer el curs els dies que vulgui, no tothom té la mateixa disponibilitat de dies, i seria un error intentar unificar el mateix per tothom. L’únic calendari obligatori és el dia d’inici i de final, que són invariables.

Els cursos estan tutoritzats per formadors i formadores experimentades, avaluaran les tasques cada final de bloc, de forma qualitativa. En cas de no assolir l’objectiu plantejat, la persona formadora proposarà aspectes a millorar.

La durada dels cursos en línia és diferent a cada persona, dependrà del nivell inicial. El que si assegura la formació en línia és que tothom acaba amb el mateix nivell. Les 30 hores de formació certificades és la mitjana d’hores de dedicació.

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament.
Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.
Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.