ACTIC, Nivell intermedi

Inici dels cursos de cada competència, durant l’any 2021 seran cursos de prova en les 3 primeres edicions, a partir del 2022 seran definitius.
Què vol dir ser de prova? Són de prova aquells cursos que, tot i tenir totes les garanties,  s’ofereixen per primera.A partir del 28 de gener: 
Competència 4: 
Tractament de la informació escrita 
Informació del curs

 

A partir del 28 de febrer: 
Competència 6: 
Tractament de la informació numèrica 
Informació del curs

 

A partir del 28 de març:
Competència 1: 
Cultura, participació i civisme digital 
Informació del curs

 

A partir del 28 d'abril:
Competència 8:
Presentació de continguts
Informació del curs

 

A partir del 28 de maig:
Competència 5:
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
Informació del curs

 

A partir del 28 de juny:
Competència 3:
Navegació i comunicació en el món digital
Informació del curs

 

A partir del 28 de setembre:
Competència 2:
Tecnologia digital i l’ús de l’ordinador i del sistema operatiu
Informació del curs

 

A partir del 28 d'octubre:
Competència 7: 
Tractament de les dades 
Informació del curs

A partir de l’1 de gener de 2022 ja començarem el calendari sencer i tots els cursos seran ordinaris

Cada dia 5 del mes, excepte el juliol i agost, començarem l’edició de tots els cursos, es podran fer de forma simultània o contínua; un després de l’altre.

Per a fer la inscripció:

Per a fer el pagament