1. Inici
 2. /
 3. Acreditació del nivell A2 de CDD (Competència Digital Docent)

Acreditació del nivell A2 de CDD (Competència Digital Docent)

 • En la mesura que el professorat s’enfronta a una sèrie de reptes ràpidament canviants, necessita un conjunt més ampli i sofisticat de competències que abans.
 • En especial, la presència generalitzada de dispositius digitals i el deure d’ajudar a l’alumnat a ser competent digitalment requereix que el professorat desenvolupi competències digitals adequades a les necessitats.
 • Tant en l’àmbit internacional com nacional, s’han desplegat diversos marcs, eines d’autoavaluació i programes de capacitació per descriure cadascuna de les facetes de la competència digital del professorat.
 • DigCompEdu; és un informe que presenta un marc comú europeu de la competència digital dels educadors i educadores basat en l’anàlisi i la comparació d’aquests instruments, és un marc de referència per adaptar directament per implementar eines i programes de capacitació digitals.
 • A més, proporciona un llenguatge i un enfocament comuns, que ajudaran al diàleg i a l’intercanvi de bones pràctiques entre els diferents territoris.
 • L’objectiu de DigCompEdu és proporcionar un marc de referència general als desenvolupadors de models de competència digital, ja siguin els estats membres, governs regionals, agències nacionals o regionals, organitzacions educatives o qualsevol entitat, pública o privada, dedicada a la formació.
 • En aquest curs es treballen de forma teòrica i pràctica tots els aspectes del nivell més bàsic (A2) de la CDD.
 • La formació és a distància i asincrònica.
 • Objectiu principal:

Assolir el nivell digital exigit en el nivell A2 de CDD.

 • Objectius específics
  • Conèixer els marcs de referència respecte a la CDD.
  • Conèixer les lleis de protecció de dades, i en particular, els drets dels menors i veure com s’aplica a l’aula.
  • Adquirir un compromís professional de cara a la pròpia CDD.
  • Saber seleccionar i tenir curs dels continguts digitals que es treballen.
  • Aplicar el concepte d’ensenyament-aprenentatge amb eines digitals
  • Empoderar a l’alumnat
  • Desenvolupar la competència digital de l’alumnat.
 • Tema 0: Introducció
  • Marc Europeu
  • Marco de referencia ministerio educación
  • Marc de referència Departament d’Educació
 • Tema 1 Compromís professional
  • 1.1 Comunicació Organitzativa
  • 1.2. Coordinació i col·laboració professional
  • 1.3. Pràctica reflexiva
  • 1.4 Desenvolupament professional digital continu (DPC)
  • 1.5 Protecció de dades, privacitat, seguretat i benestar digital
 • Tema 2 Continguts digitals
  • 2.1. Selecció de Continguts Digitals
  • 2.2. Creació i modificació de Continguts Digitals
  • 2.3. Protecció, gestió i intercanvi de continguts educatius digitals
 • Tema 3 Ensenyament i aprenentatge
  • 3.1. Ensenyament
  • 3.2. Orientació i suport en l’aprenentatge
  • 3.3. Aprenentatge entre iguals
  • 3.4. Aprenentatge autoregulat
 • Tema 4 Avaluació i retroacció
  • 4.1. Estratègies d’avaluació
  • 4.2. Analítiques i evidències d’aprenentatge
  • 4.3. Retroacció, programació i presa de decisions
 • Tema 5 Empoderament alumnat
  • 5.1. Accessibilitat i inclusió
  • 5.2. Personalització
  • 5.3. Compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge
 • Tema 6 Desenv CD alumnat
  • 6.1. Informació i alfabetització mediàtica
  • 6.2. Comunicació i col·laboració professional
  • 6.3. Creació de continguts
  • 6.4. Ús responsable i benestar digital
  • 6.5. Resolució de problemes
ul>
 • Aquest curs és, en línia, asíncron això vol dir que pots fer les tasques quan et vagi bé.
 • Pots redistribuir-te com vulguis el temps.
 • La durada és de 50 hores, cada primer de mes començarem una nova edició.
 • El curs finalitza després de 5 setmanes.
 • Les dates d’inici són:
  • 1 d’abril de 2023
  • 1 de maig de 2023
  • 1 de juny de 2023
  • 1 de setembre de 2023
  • 1 d’octubre de 2023
  • 1 de novembre de 2023
  • 1 de desembre de 2023
  • 1 de gener de 2024
  • 1 de febrer de 2024
  • 1 de març de 2024
  • Aquest curs està dins d’un campus virtual; http://cdd.aprenonline.org
  • Tot el curs és asíncron.
  • Cada participant entra amb el seu nom d’usuari/ària i contrasenya.
  • El curs està compost de 7 temes.
  • A cada bloc hi ha explicacions teòriques i/o material lectiu audiovisual.
  • Cal realitzar les tasques (redacció de respostes, qüestionaris, etc.) de cada bloc i carregar-les al campus.
  • A final de cada bloc, la formadora fa una avaluació qualitativa, si no s’assoleix l’objectiu, es proposaran possibles millores.
  • Durant els darrers dos dies de cada edició es pot consultar l’avaluació.

  El preu d’aquest curs és de 98,00 €.

  Les edicions del 2023 i 2024 estaran subvencionades pel projecte Next Generation de la Unió Europea. O sigui, el preu en aquestes edicions serà de 0,00 €

  Sempre hi ha una persona formadora que està pendent dels dubtes i va avaluant les tasques per si cal millorar-les. En qualsevol moment es pot escriure un missatge amb algun dubte, suggeriment, proposta, etc.
  Rebràs una resposta abans de 24 hores.

  • Si tot i l’explicació i l’ampliació de la persona formadora no se soluciona un dubte fem tot el que sigui possible per aclarir-lo. Si cal, fem filmets personalitzats.

  Un cop duta a terme la tasca, el formador/a l’avaluarà, indicant si s’ha superat o hi ha algun detall a millorar. Si és així, el participant l’haurà de millorar seguint els consells del formador/a. No hi ha exàmens. L’avaluació és sempre qualitativa.

  El curs s’aprovarà si s’han fet de forma satisfactòria totes les activitats proposades.

  La llengua vehicular d’aquest curs és el català. Tot i que al campus es pot posar en castellà, les explicacions són en català. Les tasques es poden presentar indiferentment en català o castellà.

  Aquest curs va dirigit a tots i totes les docents de les escoles catalanes, o altres comunitats.

  En finalitzar el curs hi ha una enquesta de valoració. A partir de les dades recollides mirem d’incorporar les millores suggerides en la pròxima edició.